Laster Arrangementer

SEMINAR – Å SKAPE MENINGSFULLE DAGER

Dans- og helseseminar arrangert av Dans i Trøndelag og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Seminar, å skape meningafulle dager

Tidspunkt

13. oktober 2023 09:00

Sted

Målgruppe

Helse- og omsorgsarbeidere, danse- og scenekunstnere, lærere og administrasjon

Pris

150-750

I tett relasjon til årets festivalprogram blir dans- og helseseminaret Å skape meningsfulle dager også arrangert av Dans i Trøndelag og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Seminaret vil skape en møteplass for kunstnere og helse- og omsorgsarbeidere, hvor programmets fellesnevner vil være dans og mental helse, som byggerFolkehelsealliansen i Trøndelags pilotprosjekt: ABC – for god psykisk helse.

Foto: Alexandra Dahlen

Gjennom to dager kommer spennende, aktuelle foredragsholdere fra både praksis- og forskningsfeltet for dans og helse. Det blir en blanding av workshop, foredrag, erfaringsdeling og refleksjoner. Vi vil få eksempler fra forskjellige målgrupper som unge med psykiske utfordringer, eldre på institusjon, mennesker med ulike funksjonsvariasjoner, sengeliggende pasienter, mennesker med psykiske sykdommer og langtidssykemeldinger.

Disse danserne og forskerne vil dele sine erfaringer:

  • Anna Duberg: Helsefagforsker og fysioterapeut innen barne- og ungdomspsykiatri har forsket på dans som stressreduksjon for ungdom.

  • Anita Jensen: Forsker og praktiker fra kunst og helsefeltet har forsket på effekten av «kultur på resept» for mennesker med psykiske sykdommer og langtidssykemeldinger.

  • Anna C. Nordanstedt: Dansekunstner som ønsker å skape på gode opplevelser for eldre på omsorgsbaser, basert på feltarbeid og samarbeid med helsearbeidere utvikler hun en forestilling, et sanselig univers for frie assosiasjoner og erindringer.

  • Cai Tomos: Dansekunstner og psykoterapeut med fokus på helse og rollen dansen kan ha innenfor helse og terapi, har laget egne danser gjennom samtaler med sykehuspasienter.

  • Elen Øyen: Dansekunstner i Danselaboratoriet og har arbeidet med forskningsprosjektet: “Tilgjengelig kunstnerskap”.

  • Elli Isokoski: Dansekunstner med lang erfaring med skapende arbeid med eldre institusjonsbeboere.

  • Sigurd Johan Heide: Koreograf og pedagog utvikler deltakende danseforestillinger med lek, utforsking, trygghet og nærhet.

  • Tone Pernille Østern: Dansekunstner og professor i kunstfagdidaktikk, har bl.a. forsket på kunstnere med funksjonsvariasjoner og deltakende kunst.