KOREDA dansefestival

KOREDA dansefestival har blitt arrangert årlig på Inderøy siden 2011 av Dans i Trøndelag. I løpet av denne tiden har festivalen knyttet til seg mange ulike samarbeidspartnere og vokst seg litt større for hvert år. Vi har gått fra å være en småskalafestival med kun tre forestillinger, til å bli en mer omfattende festival med opp til åtte profesjonelle forestillinger. I tillegg kommer også sosiale arrangement, workshops, seminar og andre publikumsaktiviteter.

KOREDA er en plattform for utveksling, visninger og skapende aktivitet. Formål med festivalen er å gi gode kunst- og kulturopplevelser til befolkningen i Trøndelag med spesielt fokus på barn og unge. Festivalen bidrar til å gi publikum utvidede estetiske opplevelser og erfaringer, og legger vekt på å vise frem dans og visuell scenekunst hvor et kroppslig utrykk står sentralt.

Vi bidrar til å gjøre scenekunst, og spesielt dansekunst mer tilgjengelig i den nordlige delen av Trøndelag fylket, med spesiell tanke på de som bor ute i regionen. Vi er en arena og en møteplass for regional, nasjonal og internasjonal scenekunst der profesjonalitet og kvalitet er i fokus.

Festivalen har tatt i bruk mange ulike arenaer rundt om i lokalmiljøet fra de kjente scenerommene på Inderøy Kulturhus til mer utradisjonelle rom som dagligvarebutikker, kirkerom og vandreforestillinger i forskjellige uterom. Inderøy kulturhus/Akset har blitt en veldig sentral samarbeidspartner med kultursal og blackbox, og er hovedarena for festivalen. I 2017 åpnet vår samarbeidspartner Turnéteateret i Trøndelag sitt nye teaterhus på Verdal med to nye scener. Teaterhuset ligger 20 min reise fra festivalsentrum på Inderøy. De har vært en viktig samarbeidspartner siden 2014 blant annet gjennom å finansiere et gjestespill til festivalen hvert år.

Målgruppen for festivalen er først og fremst barn og unge i regionen Trøndelag. Vi ønsker at de skal oppleve dialog og samspill med voksne profesjonelle aktørene og se sammenhengene mellom deres interesser og de ulike forestillingene og arrangementene. Festivalprogrammet vil også favne et voksent publikum som søker nye og spenstige kunstopplevelser og vi prøver alltid å tilby et program med noe som passer for alle, uansett alder. Vi etterstreber å tilby et variert program som kan friste også de utenfor hovedmålgruppa.

Vi ønsker å bidra til et samspill mellom målgrupper og generasjoner, og gi plass til prosjekter som krysser grenser, med barn og unges interesser i fokus.