Festivalteam

Ken Bruun

Ken Bruun fra Inderøy er prosjektleder for KOREDA 2023. Ken er ansatt i et årsvikariat i Dans i Trøndelag.

Ken er en dansekunstner med sterk forankring i moderne- og samtidsdanseteknikker. Han har sin utdanning fra London contemporary dance school og Amsterdam university of the arts. Etter endt utdanning har Ken jobbet som utøvende danser i ulike nordiske dansegrupper, konstellasjoner og prosjekt, Dansk danseteater, Skånes dansteater, Cullbergbaletten, Helsinki dance company, Kenneth Kvarnström & co, Gunnilla Heilborn, Anna & Co, Bjørn Säfsten, FORSworks, Helena Franzen, Lisa Riisu, Marie Topp, Rachel Tess, Mirko Guido m.fl. Ken underviser i samtidsdans, improvisasjon og komposisjon.

Siden 2010 har Ken utforsket den sensoriske dansen. Ken har gjennom flere år jobbet med en kroppslig kunstnerisk praksis, alene eller sammen med andre, der dans, koreografi, rom, poesi, musikk, foto og visuell kunst er sidestilte praksiser basert på den sansende kroppen, for å skape bevegelse, eller for å bevege.

Lukk
Anna Nordanstedt

Anna C. Nordanstedt

Anna er kunstnerisk leder ved Dans i Trøndelag. Hun har initiert og formet virksomheten siden oppstart i 2005. Anna har i dag spesielt ansvar for virksomhetens helhetlige visjon og utvikling.

Anna har hovedansvar for DiTs satsing på dans og helse, som et ledd i dette arbeidet har DiT inngått et formalisert samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg ( KHO) ved Nord universitet. Fra 2022 arbeider Anna og Line sammen med KHO om å undersøke og utvikle det tverrfaglige feltet dans og helse nasjonalt.

Anna er initiativtaker til Creme Fraiche Dansekompani (CFD) 60+, et samarbeid mellom DiT og Levanger Kommune. Fra 2022 har Anna og Line pedagogisk- og kunstnerisk ledelse av gruppen.

Ved siden av Dans i Trøndelag arbeider Anna som koreograf og dansekunstner. Hun har produsert, koreografert og medvirket i en rekke profesjonelle produksjoner. De siste årene har hun undersøkt dans/ alder og generasjonsperspektivet. Noe hun også løftet in i en Nordisk diskurs blant annet gjennom nettverket Rethink ageing Nordic, støttet av Nordic Culture Point.

Lukk
Guro Gulstad

Guro Gulstad

Guro Gulstad er ansatt i Dans i Trøndelag siden 2015, hvor hun jobber som nestleder og produsent med hovedansvar for IN-AIR residens.

Guro er utdannet dansekunstner fra Liverpool Institute for Performing arts (2008) og Skolen for samtidsdans (2012).

Som utøver har hun medvirket i flere prosjekt blant annet Skoene forteller og BREVET av Anna & Co og Sankthansnatt på Inderøen av Odd Johan Fritzøe.

Lukk
Yngve Henriksen

Yngve Henriksen

Lukk

Line Kanaris

  • Produsent (I permisjon fra 10.07.23)

Line Kanaris er ansatt i Dans i Trøndelag som produsent og som dansepedagog. Line er utdannet dansekunstner med en 4-årig Bachelor i Dans med integrert PPU fra Universitetet i Stavanger, og en Professionsbachelor i fysioterapi fra Københavns Professionshøjskole.

Line har vært ansatt i Dans i Trøndelag siden 2022 og har ansvar for blandt annet hatt ansvar for PRODA i Nord-Trøndelag, Inderøyhøst, DKS, Creme Fraiche Dansekompani 60+, KOREDA, samt samarbeidet med Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Line arbeider også som utøvende og medskapende danser, og er co-grunnlegger av dansekunstkollektivet KOLLEKTIVNI. Hun har et stort interessefelt innenfor dans og helse, og har et ønske om å tilgjengeliggjøre dansen.
Line har medvirket og skapt flere dansekunstprosjekter i samarbeid med andre kunstnere, og jobber aktivt for å skape og etablere enda flere dansekunstprosjekter i Trøndelag.

Lukk