Laster Arrangementer

FRØSKJÆRRING

Med egne ord og uante vendinger belyser Teater nonSTOP kompleksiteten i menneskets indre liv. 

Frøskjærring

Tidspunkt

13. oktober 2023 18:30

Sted

Konsertsalen – Inderøy Kulturhus

Målgruppe

Ungdom/Voksen

Pris

150-250

Artist

Teater nonSTOP

I forestillingen Frøskjærring møtes omfattende tekstarbeid, koreografi og lydkomposisjon. Utgangspunktet for forestillingen har vært begrepet støy. Gjennom assosiasjoner og lange tankerekker om fortid, nåtid og framtidsdrømmer har Teater nonSTOP satt ord på gjenkjennbare tematikker som klinger inn i det menneskelige. Med egne ord og uante vendinger belyser kompaniet kompleksiteten i menneskets indre liv. 

«Som i denj filmen med det skipet som sank
Akkurat sånn føle æ mæ
Æ vil bærre hold mæ flytanes
Te rulleteksten!» 

Forestillingen Frøskjærring er blitt til gjennom jevnlige møter mellom musiker Stina Stjern og Teater nonSTOP, under ledelse av dansekunstner Line Strøm.

Teater nonSTOP er et profesjonelt teater som eies og drives av Namsos kommune v/Kulturskolen. Teatret jobber på tvers av ulike kunstuttrykk og utforsker teater, dans og musikk gjennom improvisasjon, koreografi/komposisjon og diskusjon.
De fleste aktørene i Teater nonSTOP er personer med funksjonsnedsettelser. Teateret er fast praksisplass for vernepleiestudenter ved Nord Universitet. Gruppen arbeider med teaterfaglige arbeidsmetoder som ivaretar de spesielle forutsetningene, samt fremmer de kunstneriske og politiske interessene aktørene selv har. 


Ide og regi´: Line Strøm og Stina Stjern

Skuespillere/dansere: Teater nonSTOP og vernepleiestudenter fra Nord Universitet
Tekst: Teater nonSTOP og Stina Stjern
Koreografi: Teater nonSTOP og Line Strøm
Komposisjon: Stina Stjern
Musikere: Stina Stjern og Daniel Viken