Om oss

Marie Rechsteiner

Marie er engasjert som prosjektleder for KOREDA dansefestival i 2022. Hun er dansekunstner med base mellom Trondheim og Berlin, og jobber som utøver, koreograf og produsent.

Marie ble uteksaminert fra Universitetet i Stavanger i 2012 med en Bachelor i dans og har siden vært engasjert som utøver i en rekke forestillinger og samarbeidprosjekt, i tillegg til egen koreografisk praksis. Som utøver har hun jobbet med, blant annet, Jasper Siverts, Cirka Teater, Yaniv Cohen, CrotonicX, Berit Haltvik With/Jenny Hilmo Teig, Yasen Vaslilev, Benoit Maubrey, Incorpo/Raffaella Galdi, Yan Leiva, Christian Falsnaes og Alexandra Pirici og vært en del av samarbeidsprosjektet Yngvesson/Rechsteiner. Siden 2019 har hun samarbeidet tett med billedkunstner Malin Bülow.

Hun har erfaring som produsent i egne prosjekter, for Malin Bülow og Anna&Co, og som en av grunnleggerne av studiokollektivet Garage – Werkstatt für Darstellende Künste, en produksjon- og visningsarena for det frie feltet i Berlin.

Lukk
Live Strugstad

Live Strugstad

Live har vært ansatt i Dans i Trøndelag som produsent siden 2011 og har vært prosjektleder og kunstnerisk leder for KOREDA (Kortreist dansefestival) frem til 10-årsjubileet i 2021. Hun har tidligere også hatt ansvar for PRODA Nord-Trøndelag.

Live jobber også som dansekunstner i ulike engasjement som danser, koreograf og pedagog. Hun har en bachelor i samtidsdans fra London Contemporary dance school (2001) og har PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) fra HiNT (2012), samt lærerutdanning i yoga fra Zenit i Trondheim (2018).

Som utøver har hun bl.a. jobbet med Smallpetitklein Dance Company, Plire Multi Dance, Teaterkompaniet Pilot, Teater Fot, Inclusive Dance Company, RAA Produksjoner, Kenneth Bruun Carlson og Anna & Co.

Live jobber også skapende i egne prosjekter og har vært koreograf i flere sammenhenger innen dans og teater. Hun jobber også pedagogisk med alle aldersgrupper, for tiden som danselærer på Nord Universitet for musikklærerutdanningen, Levanger.
Hun driver også Bølgen Yoga på Inderøy hvor hun underviser i yoga og meditasjon.

Lukk
Guro Gulstad

Guro Gulstad

Guro Gulstad er ansatt i Dans i Trøndelag siden 2015 og jobber nå som produsent og kooordinator med hovedansvar for IN-AIR residens.

Hun har tidligere hatt ansvar for flere større og mindre prosjekt i Dans i Trøndelag blandt annet Inderøysommer, Fang meg i farta og PRODA.

Guro er utdannet dansekunstner fra Liverpool Institute for Performing arts (2008) og Skolen for samtidsdans (2012).

Som utøver har hun medvirket i flere prosjekt blant annet Skoene forteller og BREVET av Anna & Co og Sankthansnatt på Inderøen av Odd Johan Fritzøe.

Lukk
Anna Nordanstedt

Anna C. Nordanstedt

Anna er kunstnerisk leder ved Dans i Trøndelag. Hun har initiert og formet virksomheten siden oppstart i 2005. Anna har i dag spesielt ansvar for virksomhetens helhetlige visjon og utvikling.

Anna har hovedansvar for DiTs satsing på dans og helse, som et ledd i dette arbeidet har DiT inngått et formalisert samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg ( KHO) ved Nord universitet. Fra 2022 arbeider Anna og Line sammen med KHO om å undersøke og utvikle det tverrfaglige feltet dans og helse nasjonalt.

Anna er initiativtaker til Creme Fraiche Dansekompani (CFD) 60+, et samarbeid mellom DiT og Levanger Kommune. Fra 2022 har Anna og Line pedagogisk- og kunstnerisk ledelse av gruppen.

Ved siden av Dans i Trøndelag arbeider Anna som koreograf og dansekunstner. Hun har produsert, koreografert og medvirket i en rekke profesjonelle produksjoner. De siste årene har hun undersøkt dans/ alder og generasjonsperspektivet. Noe hun også løftet in i en Nordisk diskurs blant annet gjennom nettverket Rethink ageing Nordic, støttet av Nordic Culture Point.

Lukk
Line Kanaris portrett

Line Kanaris

Line Kanaris er ansatt i Dans i Trøndelag som produsent og som dansepedagog i utleie. Line er utdannelse i dansekunst med en 4-årig Bachelor i Dans med integrert PPU fra Universitetet i Stavanger, og en Professionsbachelor i fysioterapi fra Københavns Professionshøjskole.

Line har vært ansatt siden 2022 og har ansvar for PRODA i Nord-Trøndelag og Inderøyhøst. Line og Anna Nordanstedt samarbeider om undervisningen av "Creme Fraiche Dansekompani 60+" og om samarbeidet med «Kompetansesenteret for Kultur, helse og omsorg».

Line har siden 2021 også hatt ansvar for turnéringen av Dans i Trøndelag sin workshop «Fang meg i farta».

Line arbeider også som utøvende og medskapende danser, og er co-grunnlegger av dansekunstkollektivet KOLLEKTIVNI. Hun har et stort interessefelt innenfor dans og helse, og har et ønske om å tilgjengeliggjøre dansen.

Line har medvirket og skapt flere dansekunstprosjekter i samarbeid med andre kunstnere, og jobber aktivt for å skape og etablere enda flere dansekunstprosjekter i Trøndelag.

Lukk
Mio Oribe

Mio Oribe Ueno Stuberg

Med bakgrunn innen billedkunst, kunsthistorie og dans har Mio erfaring og kompetanse fra flere disipliner, og i 2018 mottok hun sin Master i arkitektur fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Det faller henne naturlig å kombinere sine interessefelt og jobbe tverrfaglig. Mio arbeider fysisk og forskende med omgivelser; intuitivt med materialer og tegning som hun observerer og tolker over i visuelle uttrykk og skulpturelle og romlige former.

Noen arbeider er kunstneriske soloprosjekter, mens andre verk utforsker det tverr-estetiske aspektet i samarbeid med profesjonelle kunstnere fra ulike kunstfelt.

Lukk
Yngve Henriksen

Yngve Henriksen

Lukk
Portrett Kenneth

Kenneth Bruun Carlson

Kenneth Bruun Carlson (f. 1979) fra Inderøy er en dansekunstner med sterk forankring i moderne danseteknikker og samtidsdanseteknikker. Han har sin utdanning fra London contemporary dance school og Amsterdam university of the arts. Etter endt utdanning har Kenneth jobbet som utøvende danser i ulike nordiske dansegrupper, konstellasjoner og prosjekt, Dansk danseteater, Skånes dansteater, Cullbergbaletten, Helsinki dance company, Kenneth Kvarnström & co, Gunnilla Heilborn, Bjørn Säfsten, FORSworks, Helena Franzen, Lisa Riisu, Marie Topp, Rachel Tess, Mirko Guido m.fl.
Kenneth underviser samtidsdansetenikk, improvisasjon og komposisjon.

Etter en kunstnerisk prosess med Benoit Lachambre (FR/CA) i 2010 startet Kenneth, i større grad, å utforske den sansende kroppen. Kenneth har gjennom flere år jobbet med en kroppslig kunstnerisk praksis, alene eller sammen med andre, der dans, koreografi, rom, poesi, musikk, foto og visuell kunst er sidestilte praksiser basert på den sansende kroppen, for å skape bevegelse, eller for å bevege.

Lukk

Anne Halonen

Anne Halonen (24) ble utdannet fra Høyskolen for  Dansekunst sommeren '22. Hun flyttet nettopp hjem til Vanvikan, Indre Fosen for å fortsette å jobbe som danser, pedagog og produsent.

Annes prosjekter er ofte rettet mot barn og ungdom, og hun er opptatt av 
å bygge et større tilbud i det lokale dansefeltet. Hennes største 
prosjekt til dags dato er Summer Dance hvor hun virker som festivalsjef, 
koreograf og pedagog. I år blir hun også her å se som utøvende danser.
I hennes nåværende kunstnerlige praksis utforsker hun det sirkulære - 
både i livet, i bevegelser og i rom, og stemmebruk/tekst i møtet med 
dansen.

Foto: Caroline Stellander Vollen

Lukk
Bjørnar Skjesol

Bjørnar Skjesol

Lukk

Bakgrunn

KOREDA (Kortreist dansefestival) har blitt arrangert årlig på Inderøy helt siden 2011. I løpet av denne tiden har festivalen knyttet til seg mange ulike samarbeidspartnere og vokst seg litt større for hvert år. Vi har gått fra å være en småskalafestival med kun tre forestillinger første året til å bli en mer omfattende festival med opp til 8 profesjonelle forestillinger. I tillegg kommer også forestillinger med amatører, sosiale arrangement, workshops, seminar og andre publikumsaktiviteter.

Festivalen har tatt i bruk mange ulike arenaer rundt om i lokalmiljøet fra de kjente scenerommene på Inderøy Kulturhus til mer utradisjonelle rom som Coop Ekstra, kirkerom, vandreforestillinger i forskjellige uterom og nedlagte butikklokaler. I 2015 åpnet Akset med sin nye Black box, som i tillegg til scenesalen, ga oss et ekstra visningsrom på Inderøy. Inderøy kulturhus/Akset har blitt en veldig sentral samarbeidspartner og med vårt kontorlokale på Spiren (Tindved kulturhage) har det blitt festivalens sentrum. I 2017 åpnet vår samarbeidspartner Turnéteateret i Trøndelag (TiT) sitt nye teaterhus på Verdal med to nye scener. Teaterhuset ligger med 20 min reise fra festivalsentrum på Inderøy. TiT har vært en viktig samarbeidspartner siden 2014 blant annet gjennom å finansiere et gjestespill til festivalen hvert år.

 

Målgruppe

Målgruppen for festivalen er først og fremst barn og ungdom fra regionen i Trøndelag. Vi ønsker at de unge skal oppleve dialog og samspill med voksne profesjonelle aktørene og se sammenhengene mellom deres interesser og de ulike forestillingene og arrangementene. Festivalprogrammet vil også favne et voksent publikum som søker nye og spenstige kunstopplevelser og vi prøver alltid å tilby et program med noe som passer for alle, uansett alder. Vi etterstreber å tilby et variert program som kan friste også de utenfor hovedmålgruppa.

Vi ønsker også å bidra til et samspill mellom målgrupper og generasjoner og gi plass til prosjekter som krysser grenser, med barn og unges interesser i fokus.

 

Visjon

KOREDA skaper variasjon i Trøndersk kulturliv gjennom å tilby relevant mangfoldig, nyskapende og tankevekkende danse- og scenekunst i nære møter med barn og unge.

 

Formål

KOREDA er en plattform for utveksling, visninger og skapende aktivitet. Formål med festivalen er å gi gode kunst – og kulturopplevelser til befolkningen i Trøndelag med spesielt fokus på barn og ungdom. Festivalen bidrar til å gi publikum utvidede estetiske opplevelser og erfaringer, og legger vekt på å vise frem dans og visuell scenekunst hvor et kroppslig utrykk står sentralt.

Vi bidrar til å gjøre scenekunst, og spesielt dansekunst mer tilgjengelig i den nordlige delen av Trøndelag fylket, med spesiell tanke på de som bor ute i regionen. Vi er en arena og en møteplass for regional, nasjonal og internasjonal scenekunst der profesjonalitet og kvalitet er i fokus.