Om oss

Marie

Lukk
Live Strugstad

Live

Lukk
Guro Gulstad

Guro

Lukk
Anna Nordanstedt

Anna

Lukk
Line Kanaris portrett

Line

Lukk
Mio Oribe

Mio

Lukk
Lukk
Portrett Kenneth

Kenneth

Lukk
Bjørnar Skjesol

Bjørnar

Lukk

Bakgrunn

KOREDA (Kortreist dansefestival) har blitt arrangert årlig på Inderøy helt siden 2011. I løpet av denne tiden har festivalen knyttet til seg mange ulike samarbeidspartnere og vokst seg litt større for hvert år. Vi har gått fra å være en småskalafestival med kun tre forestillinger første året til å bli en mer omfattende festival med opp til 8 profesjonelle forestillinger. I tillegg kommer også forestillinger med amatører, sosiale arrangement, workshops, seminar og andre publikumsaktiviteter.

Festivalen har tatt i bruk mange ulike arenaer rundt om i lokalmiljøet fra de kjente scenerommene på Inderøy Kulturhus til mer utradisjonelle rom som Coop Ekstra, kirkerom, vandreforestillinger i forskjellige uterom og nedlagte butikklokaler. I 2015 åpnet Akset med sin nye Black box, som i tillegg til scenesalen, ga oss et ekstra visningsrom på Inderøy. Inderøy kulturhus/Akset har blitt en veldig sentral samarbeidspartner og med vårt kontorlokale på Spiren (Tindved kulturhage) har det blitt festivalens sentrum. I 2017 åpnet vår samarbeidspartner Turnéteateret i Trøndelag (TiT) sitt nye teaterhus på Verdal med to nye scener. Teaterhuset ligger med 20 min reise fra festivalsentrum på Inderøy. TiT har vært en viktig samarbeidspartner siden 2014 blant annet gjennom å finansiere et gjestespill til festivalen hvert år.

 

Målgruppe

Målgruppen for festivalen er først og fremst barn og ungdom fra regionen i Trøndelag. Vi ønsker at de unge skal oppleve dialog og samspill med voksne profesjonelle aktørene og se sammenhengene mellom deres interesser og de ulike forestillingene og arrangementene. Festivalprogrammet vil også favne et voksent publikum som søker nye og spenstige kunstopplevelser og vi prøver alltid å tilby et program med noe som passer for alle, uansett alder. Vi etterstreber å tilby et variert program som kan friste også de utenfor hovedmålgruppa.

Vi ønsker også å bidra til et samspill mellom målgrupper og generasjoner og gi plass til prosjekter som krysser grenser, med barn og unges interesser i fokus.

 

Visjon

KOREDA skaper variasjon i Trøndersk kulturliv gjennom å tilby relevant mangfoldig, nyskapende og tankevekkende danse- og scenekunst i nære møter med barn og unge.

 

Formål

KOREDA er en plattform for utveksling, visninger og skapende aktivitet. Formål med festivalen er å gi gode kunst – og kulturopplevelser til befolkningen i Trøndelag med spesielt fokus på barn og ungdom. Festivalen bidrar til å gi publikum utvidede estetiske opplevelser og erfaringer, og legger vekt på å vise frem dans og visuell scenekunst hvor et kroppslig utrykk står sentralt.

Vi bidrar til å gjøre scenekunst, og spesielt dansekunst mer tilgjengelig i den nordlige delen av Trøndelag fylket, med spesiell tanke på de som bor ute i regionen. Vi er en arena og en møteplass for regional, nasjonal og internasjonal scenekunst der profesjonalitet og kvalitet er i fokus.