Lise Hovik

Lise Hovik

Lise Hovik

Lise Hovik er daglig og kunstnerisk leder for Teater Fot som viser forestillingen Himmel og Hav under KOREDA 2021. Hun er i år også medkurator i programmeringen av seminaret Seminarium i mellomrommet – scenekunst for de minste, lek, undring og læring som arrangeres 8. oktober 2021.

Artikkelen Kunst for småbarn er skrevet til KOREDA-jubileet 2021.

Biografi:

Lise Hovik (f. 1962) er dramapedagog og arbeider som professor i drama og teater ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, DMMH. I perioden 2008-14 arbeidet hun med sin ph.d om teater for de aller minste. Forestillingen De Røde Skoene dannet det kunstneriske utgangspunktet for en undersøkelse av barneteatrets interaktive og performative estetikk, med fokus på lek og improvisasjon.

 

Lise Hovik har sittet i faglig utvalg for scenekunst i Norsk Kulturråd (2016-17) og ledet Kunstløftets Kunnskapsbase (2009-12) på tema om barns medvirkning og lek. Hun har sittet i styret for UNIMA-Norge (2011-14), og i styret for ASSITEJ Norge (2012-16). Hun har vært forskningsleder i SceSam – interaktive dramaturgier i scenekunst for barn (2012-15), og sammen med prosjektleder Lisa Nagel utgitt boka Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn (Fagbokforlaget 2017). Boken presenterer ulike metoder i scenekunstneres møte med barnepublikum.

 

Som prosjektleder for LYDHØR i Kongsgården (2019-21) arbeider hun sammen med ReMida – senter for kreativ gjenbruk om å undersøke sympoetisk samspill i møte mellom natur, miljø, kunstnere, små barn, pedagoger og forskere.

 

 

www.teaterfot.no

Adresse

Vennavegen 59
7670 Inderøy