Laster Arrangementer

Seminarium i mellomrommet

Scenekunst for de minste- lek, undring og læring

logo tekst

Tidspunkt

8. oktober - kl 08:30

Sted

Inderøy Kulturhus

Pris

Gratis

KOREDA har gjennom sine 10 år som festival hatt som tradisjon å vise scenekunstproduksjoner for de aller minste i samarbeid med barnehagene i Inderøy kommune. I anledning jubileet vårt i 2021 vil vi som en del av vårt fagprogram tilby et tverrfagligseminar Seminarium i mellomrommet: Scenekunst for de minste – lek, undring og læring.
Seminaret er et samarbeid med Lise Hovik som er årets festivalkurator. Her skal scene- og dansekunstnere med interesse for målgruppen 0-2 år og barnehagepersonal møtes til dialog gjennom opplevelser, foredrag og workshops.

Bilde fra forestilling

Mål med seminaret:

  • Skape et tverrfaglig møte for deling av erfaring og kunnskap mellom scenekunstnere og barnehagelærere.
  • Dele kunnskap og erfaring om danse- og scenekunstproduksjon for de aller minste.
  • Bidra til kunnskap om scenekunstopplevelser for de aller yngste.
  • Bidra til økt interesse for utvikling av scenekunst for målgruppen 0-2 år

Målgrupper: 

  • Produserende danse- og scenekunstnere med erfaring fra, eller spesiell interesse for, å utvikle scenekunst for de aller yngste
  • Barnehage- og kulturskolelærere

Antall deltakere i seminariet: 40 personer

(20 danse- og scenekunstnere + 20 barnehagelærere/kulturskolelærere/fagarbeidere)

 

Påmeldingsfrist: 20.09.21 

Mail: [email protected]

Tel: 98413327

 

Program:

Kl. 8.30 – 9.00: Registrering/kaffe

Kl. 9.00 – 9.20: Introduksjon av «Himmel og hav» (0-2 år) av Lise Hovik og observasjonsoppgave.

Kl. 9.30 – 10.10: Forestillingen «Himmel og hav» med publikum av barnehagebarn 0-2 år.

Publikum av barnehagebarn i midten. Seminardeltakere kan observere hva som skjer i møte med scenekunsten plassert som publikum i en ytre ring/rad.

Kl. 10.20 – 10.45: Oppsummering og diskusjon fra opplevelsen fra forestillingen og observasjonen av barna under forestillingen sammen med Lise og andre i foredrag-teamet.

Kl. 10.45 – 11.00: PAUSE

Kl. 11.00 – 12.00: Presentasjon og samtale mellom Ida Pape Pedersen og Tone Pernille Østern om Idas Ph.d.-prosjekt «Pedagogkroppen, en danse-basert studie av barnehageansattes kroppslige kunnskap». Inkludert dansepraksis.

Kl. 12.00 – 12.35: Lunsj (gratis)

Kl.12.40 – 13.20: Foredrag med Leif Hernes: Dansekunst – en nødvendighet for de yngste barna? Foredrag med visuelle eksempler fra scenekunst prosjekter?

Kl. 13. 25 – 15.00: 3- 4 Tverrfaglige gruppearbeid/ Oppdagelsesferd i installasjonen SOFT SPACE sammen med Mio Oribe Stuberg

Kl. 15.00 – 15.30: Visninger eller deling av erfaringer fra workshops?

Kl. 15.30 – 16.00: Rundebordet – en samtale der alle i seminariet kan delta

Kl. 16.00 – 16.10: Avslutning/Kort oppsummering av Lise Hovik

 

Foredragsholdere:

Lise Hovik portrett  

Lise Hovik er professor i drama ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim. Hun er kunstnerisk leder for Teater Fot, og har laget en rekke scenekunstprosjekter for de yngste barna. Hun er for tiden prosjektleder for Lydhør, som forsker i samspillet mellom små barn, pedagoger, kunstnere, stedet og naturen.

 

Leif Hernes portrett  

Leif Hernes er koreograf og professor i drama ved OsloMet. Han har jobbet med kunst for de yngste barna i en årrekke, både som koreograf og med prosjekter som Klangfulgl, kunst for de yngste, Glitterbird – Art for the very Young og Stor kunst for små barn, som alle omhandler kunstformidling og kunstproduksjon for de yngste barna.

 

Ida Pape portrett Ida Pape-Pedersen er stipendiat ved fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur fag, Nord universitet. Hun er utdannet barnehagelærer og har flere års erfaring som pedagogisk leder på både små- og storbarnsavdelinger. Med sitt doktorgradsprosjekt (2018-2021), med tittelen pedagogkroppen, undersøker hun barnehageansattes kroppslige profesjonskunnskap gjennom et dansebasert pedagogisk utviklingsprosjekt.
Tone P Østern Portrett  

Tone Pernille Østern, med en Dr. of Arts in Dance fra University of the Arts Helsinki, er professor i kunstfagdidaktikk med vekt på dans ved NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hun er også gjesteprofessor i dansedidaktikk i samtidskontekster ved Stockholms konstnärliga högskola. Hun er aktiv som kunstner/forsker/lærer, med spesiell interesse for sosialt engasjert kunst, dans i dialog med samtiden, koreografiske prosesser, performativ forskning, inkluderende og kritiske didaktiske praksiser, og kroppslig læring. Hun veileder master- og ph.d.-studenter i inn- og utland.

 

Seminariet støttes av:

Kulturrådet, Kulturdepartementet, Inderøy kommune og Trøndelag fylkeskommune