Laster Arrangementer

Lise Hovik

Økologiske perspektiver om forholdet mellom mennesker, dyr og våre fysiske omgivelser, utviklet gjennom et teaterprosjekt for barn

I_10

Tidspunkt

7. oktober 2022 19:00

Sted

Nils Aas Kunstverksted

Pris

Gratis

Dette seminaret tar opp økologiske ideer om forholdet mellom mennesker, dyr og våre fysiske omgivelser, som er utviklet gjennom barneteaterprosjektet Verken fugl eller fisk av Teater Fot (2017-22).

Animalium er resultat av en lang kunstnerisk reise i scenekunst for barn, der vi forsøker å nærme oss et økologisk perspektiv hvor mennesket ikke står i sentrum, men mer likestilt med dyr, planter og steder.   

Fordi teater er en kunstart der mennesker nesten alltid dominerer uttrykket, har vi jobbet med ulike former for samspill der materialer, musikk og bevegelser står sentralt, og inngår i hverandre undersøkende måter. Animalium vever seg sammen med stedets natur, arkitektur objekter og kunstverk i en leken og improviserende form, der også samspillet med barna kan ta plass.   

 

Lise Hovik, kunstnerisk leder for Teater Fot og professor i drama v DMMH, vil presentere sitt forskningsprosjekt, og løfte spørsmål knyttet til scenekunstens og barnas rolle i den pågående naturkrisen vi alle tar del i, enten vi vil eller ikke: 

Hvordan kan vi sette oss selv mer til siden, slik at naturen – og kunsten kommer mer til syne?  

Hvordan møter barn kunstneriske uttrykk som ikke likner på det de har sett før?  

Hvordan kan scenekunst for barn møte andre kunstuttrykk, slik som Nils Aas sine skulpturer, på en måte som åpner for økologiske perspektiver?  

Det åpnes for at interesserte kan komme å se forestillingen Animalium i forkant av foredraget. Forestillingen vises for alle barnehagebarn i Inderøy kommune. 

Send en mail til [email protected] om du ønsker en plass på en av forestillingene:

Torsdag 6. oktober:
Kl. 11:00 – 11:30
Kl. 13:00 – 13:30

Fredag 7. oktober
Kl. 10:00 – 10:30
Kl. 12:00 – 12:30