Laster Arrangementer

Himmel og hav! Hva i all verden er dette? Er det hode eller hale? Er det fugl eller fisk? Er den pelsfuglen en løve eller kylling? Er det en sjøanemone med to hoder? En flyvende himmelfisk?

Himmel & Hav handler om rare dyr og forvandlinger, og er skapt som en reise gjennom lag på lag av verdener. Forestillingen er en del av det kunstneriske forskningsprosjektet Verken Fugl eller Fisk, som undersøker betydningen av affekt i teater for barnehagebarn. Prosjektet har utviklet seg gjennom mange ulike versjoner, og Himmel & Hav spilles nå i to versjoner, en med musikk og sang for babyer (0-2 år), basert på Baby Becomings (2019), og en med tekst og dialog med barna (3-6 år), basert på Begynnelser (2018).

I møte med kunst og teater bruker de minste barna først og fremst kroppen og sansene, mens de eldre barnehagebarna ofte har en velutviklet fantasi som her får lov til å spille med i forestillingen.

Vi ønsker å komme dem i møte uten å definere og kategorisere verden, men forsøker å unngå de faste båsene vi er vant til å sortere virkeligheten i. Altfor fort blir fantasien bundet og sortert i allerede definerte bokser og begreper; rett eller galt, svart eller hvitt, bra eller dårlig, sterk eller svak? I stedet leter vi etter mellomrommene og smutthullene: Skjulte verdener som kan rulles ut, avdekkes, løftes opp eller forsvinne. Rare dyr som kan være menneskelige eller mekaniske. Mennesker som kan likne fugl eller fisk, og musikk som kan berøre både himmel og hav. Forestillingen bruker både tullespråk, fortelling og dialog med barna underveis. Vi undrer oss sammen med barna over hvordan det var før alt ble til, og vi bruker fantasien til å dikte opp dyr som ikke finnes, men som kanskje har vært, og som i alle fall kan skapes i teatret!

Teater Fot har laget mange forestillinger for de minste, og tilbyr musikalske teateropplevelser med barnepublikummet tett på, slik at barna kan bli med på teaterleken.

Himmel & Hav (0-2 og 3-6) er videreutviklet fra alle de tidligere versjonene, med ny og bearbeidet tekst av Marte Huke. Forestillingen hadde planlagt nypremiere i mars men ble stoppet av korona-pandemien og smittevernsrestriksjoner. Nå er nypremiere satt til Rosendal Teater 18. oktober 2020. KOREDA gleder seg til å ta i mot Himmel og hav til 10-årsjubileet i 2021!

Teater Fot:

Teater Fot ble etablert i Trondheim i 2004 som en virksomhet der egne barneteater-produksjoner og oppdrag innen regi, dramaturgi og scenografi er de viktigste arbeidsområdene.

Daglig og kunstnerisk leder er Lise Hovik (f. 1962). Hun er dramapedagog og arbeider til vanlig som førsteamanuensis i drama ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, DMMH. I perioden 2008-14 arbeidet hun med en ph.d om teater for de aller minste. Prosjektet var en kunstnerisk og teoretisk undersøkelse av barneteatrets interaktive og performative estetikk, med fokus på  lek og improvisasjon. Forestillingen De Røde Skoene dannet et kunstnerisk utgangspunkt for forskningsarbeidet, og kan bestilles på epost, eller lastes ned fra NTNU Open.

Lise Hovik har sittet i faglig utvalg for scenekunst i Norsk Kulturråd (2016-17) og har tidligere ledet Kunstløftets Kunnskapsbase (2009-12) på tema om barns medvirkning og lek. Hun har sittet i styret for UNIMA-Norge (2011-14), og i styret for ASSITEJ Norge (2012-16). Hun har vært forskningsleder i SceSam – interaktive dramaturgier i scenekunst for barn (2012-15), og sammen med prosjektleder Lisa Nagel utgitt boka Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn (Fagbokforlaget 2017). Boken presenterer ulike metoder i scenekunstneres møte med barnepublikum.

Som prosjektleder for LYDHØR i Kongsgården (2019-21) vil Hovik i fortsettelsen samarbeide med ReMida – senter for kreativ gjenbruk om å undersøke sympoetisk samspill i møte mellom natur, miljø, kunstnere, små barn, pedagoger og forskere.